Atong Natural nga Industriya (PANGUMA)

Wednesday, November 17, 2010

Pasagdi Ang Mga Wati Maoy Mokaon Sa Imong Basura


Usa ka modelo sa kahon sa mga wati.

LAGMIT nakadungog ka na sa karaang panultihon nga nagkanayon: “Duha ka langgam sa usa lang ka bato.” Kon nakakat-on ka unsaon pagpahigayon sa pagpamuhi og mga wati, nan, may paagi ka unsaon nga madespatsar ang imong mga basura ug sa samang higayon, nakamugna ka pag organikong abono ginamit lang ang bisan unsang basura gikan sa kosina.

Talagsaon, di ba?

Kaniadto tingali, morag inamaw kining maong ideya. Tiaw moy mamuhi na hinuog wati. Apan sa dis-og sa teknolohiya sa panguma, napamatud-an nga ang umahan sa wati dako kaayog kaayohan. Tiaw mo, gibanabana nga ang 4 ka kilong wati mokonsumog 2 ka kilong basura sa kosina kada adlaw ug moprodyus og 1 ka kilong vermicast kun organikong abono para sa mga tanom.

Unsaon kini paggama? Lagmit may moingon, lisod. Sa mga nagsugod-sugod, nagkinahanglan ka lag kahon nga gama sa kahoy. Mas maayo ang kahoy kaysa plastik sanglit makalapos-lapos man ang hangin niining maong materyal. Gani, mahimo man nga makahimo kag kahon ginamit lang ang mga baratiha ug uban pang kahoy nga wa na gamita. Mahimo sab ganing gamiton ang karaang mga tarima, sama nianang gipanggamit sa mga pantalan o kaha kanang mga kahoy nga sudlanan sa prutas nga gikan sa gawas.

Aron walay mausik nga espasyo, kinahanglan nga banabanaon mo ang kahon nga igo sab kabutangan sa imong mga basura ug sa wati mismo. Sa matag libra sa basura, nagkinahanglan kag usa ka piye kuwadrado nga espasyo sa imong kahon. Sa gihabogon sa kahon, gitambag nga anaa kini sa unom ngadto sa napulog duha ka pulgada.

Aron paghatag og higayon sa tubig nga libreng makahunob, kinahanglan nga mabutangan og lungag ang sag-od sa kahon. Mga napulo ka lungag, puyde na. Gamitig barena. Kon walay tiil-tiil ang imong kahon, mahimo kining ipatong og bato o kaha kahoy nga dos por kuwatro. Kinahanglan man god nga alsa og diyotay ang sampot sa kahon aron makalahos-lahos lang ang hangin ug tubig sa ilawom.

Barenahi sab og pipila ka gagmayng bangag ang kilid sa kahon alang sa tawhay nga bentilasyon. Igong hangin ang gikinahanglan sa mga wati.

Ug sa kataposan, aron magsugod na pagtrabaho ang imong worm farm, imong tabonan ang ibabaw nga bahin sa kahon. Kinahanglan nga ang tabon igo-igo gyod nga makalandong ug makangiob sa kahon. Batasan man god sa mga wati nga maulawon sa kahayag. Gawas niini, ang tabon gikinahanglan sab aron dili daling moalisngaw ang kaumog sa sulod sa kahon.

Kon pananglit ibutang mo sa gawas sa balay ang imong worm farm, kinahanglan nga ang tabon lig-on gayod ug makabarog batok sa ulan. Makahatag sab kinig igong panalipod batok sa mga langgam, baki, bitin, ug uban pang dangan.

Bisan asa mo ibutang ang imong kahon sa mga wati, kinahanglan nga bantayan mo ang temperatura sa palibot niini. Likayi ang kahon nga mabangga sa direktang kainit sa Adlaw. Hinunoa, pilia ang bugnaw ug luwas nga lugar sama sa ilawom sa dakong kahoy, kasagingan, o kaha sa silong sa balay, bodega sa mga prutas, garahe, o tungod sa balisbisan.

Busa, imbes magbagulbol sa nanimahong basura, maghimo hinuog worm farm. Ug masugdan mo pa ang pananom-tanom nga libre na sa pangabono.--

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home